Pieter_all » Specials » Gezond ondernemen
Pieter_all: Informatie van A tot Z

Wanneer heb ik een gezonde onderneming?

Iedere ondernemer laat zich wel eens meeslepen door zijn intuïtie, en verliest soms wel eens de realiteit uit het oog. Welke aspecten horen bij een gezonde onderneming ? Welke aspecten heb je prima onder de knie, en aan welke moet je dringend aandacht schenken?

SWOT-ANALYSE

Voor de toekomst van uw zaak is het belangrijk dat u:
  • uw sterktes kent en ze verder uitbouwt,
  • uw zwaktes detecteert en ze wegwerkt,
  • de opportuniteiten in en rond uw servicestation onderkent en erop inspeelt,
  • de bedreigingen in en rond uw servicestation onderkent.

Daarom is het aangewezen om reglematig een SWOT analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) uit te voeren en vervolgens planmatig werk te maken van de verdere uitbouw van uw onderneming.

Het is belangrijk dat iedereen een analyse maakt voor zijn of haar onderneming. Maak daarom een inventaris op van alle sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen waarmee uw onderneming te maken kan hebben voor de verschillende deelgebieden,bv. shopverkoop, personeelsbeheer, merschandising, veiligheid en milieu, enz ....

Dankzij deze analyse krijg je een beter zicht op de toekomst, wat ervoor zorgt dat je de coorecte beslissingen voor je onderneming zal nemen, op het gepaste tijdstip.
Merchandising verhoogt je omzet

Merchandising verhoogt je omzet

Door een goede merchandising en het gepaste POS-materiaal te gerbuiken in je winkel, kan je je omzet enorm vlug vergroten. Een winkel moet als het ware communiceren met je klanten - hoe pak je dat aan…
Vaste kosten van een onderneming

Vaste kosten van een onderneming

Naast energie en personeel, waar ik in vorige artikelen reeds dieper op in ging, heeft u in uw onderneming natuurlijk nog andere kosten. De 5 belangrijkste daarvan nemen we onder de loep en we geven u…
Waarom budgetteren?

Waarom budgetteren?

Als ondernemer ligt er dagelijks heel wat werk op u te wachten. Toch is het zeer nuttig om af en toe stil te staan bij het financiële beheer van uw zaak. Het gaat er immers niet alleen om om veel werk…
Gepubliceerd door Pieter_all op 24-05-2007. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!